Publicerad: 24 september 2019

Egenvärdering för inköp och upphandling

SKL har utvecklat ett så kallat egenvärderingsverktyg, som ger dig en snabb bild om din organisation arbetar strategiskt med upphandling och inköp.

Använd verktyget egenvärdering för inköp och upphandling

Verktyget innehåller sex områden

Ledningens stöd är en förutsättning för att arbeta strategiskt med upphandling. Verktyget innehåller frågeställningar inom sex områden:

 • Vi arbetar strategiskt
 • Vi har planer och riktlinjer
 • Vi har kunskap inför och om våra upphandlingar
 • Vi har organisation, kompetens och resurser
 • Vi involverar användare och leverantörer
 • Vi kontrollerar och agerar

Så här fungerar verktyget

Se en kort film på två minuter som berättar för dig hur du kan använda verktyget.

 • Kommuner och regioner kan med verktyget enkelt värdera om organisationen arbetar strategiskt med inköp och upphandling.
 • Verktyget fungerar som en "temperaturmätare" och visar var styrkor och svagheter finns.
 • Verktyget är digitalt och du genomför en så kallad självskattning där du får svara på ett antal påståenden. Resultatet visas i ett cirkeldiagram.
 • Resultatet kan också exporteras till Excel-dokument. Detta resultat kan utgöra underlag för analys, diskussion och handlingsplan.

Informationsansvarig

 • Karin Peedu
  Handläggare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot