Inför upphandling, styrdokument

I kommuner, landsting och regioners arbete med upphandling och inköp ingår att fastställa strategiska styrdokument. Upphandlande myndighet behöver också genomföra ett antal viktiga moment innan själva upphandlingen och upphandlingsprocessen börjar.

Lisbeth Johnson, upphandlingschef i Ängelholms kommun, berättar om vikten av förarbetet inför en offentlig upphandling. De har utvecklat ett systematiskt förarbete innan  upphandlingsprocessen kan börja.

Om du har frågor eller önskar mer information kontakta:
Lisbeth Johnson, 0431-468182, Lisbeth.Johnson@engelholm.se

Läs vidare

Publikationer

Informationsansvarig

  • Karin Peedu
    Handläggare
Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?
SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot