Publicerad: 16 maj 2019

Nätverk för upphandling som strategisk styrning

SKL driver nätverk för kommuner och regioner i syfte att utveckla strategiska styrformer för att genom upphandling och inköp uppnå bättre resultat och resursutnyttjande.

Illustration människor.

Nätverk har startat upp 2019

För att uppnå medlemmarnas mål är strategisk styrning av hela anskaffningsprocessen en förutsättning. De vinster som kan realiseras genom upphandling kan vara kvalitetshöjande, effektivitetsökande eller av hållbarhetsart. Ytterst är vinsterna en bättre leverans till medborgarna.

Idag saknas i många fall en helhetssyn avseende försörjningsstrategi, där upphandling ingår. En försörjningsstrategi som beslutas på rätt nivå i organisationen och ett tvärfunktionellt arbetssätt är en viktig del i detta arbete och behöver integreras i organisationens styrning.

Innehåll och upplägg

  • Nätverket träffas i Stockholm tre gånger: 5 mars, 8 maj och 2 oktober 2019.
  • Från varje organisation förväntas två personer delta, en Upphandlingsansvarig som är permanent deltagare och en person med koppling till strategisk styrning som kan vara olika vid nätverksträffarna i förhållanden till aktuellt tema.
  • Teman kan till exempel vara styrdokument eller försörjningsstrategier.

Mellan nätverksträffarna åtar sig deltagarna att driva frågan på hemmaplan där det ska det finnas en styrgrupp som deltar i arbetet. Samtliga träffar innehåller exempel, stöd och erfarenhetsutbyte. Externa inspel sker utifrån deltagarnas behov.

Egenvärdering för inköp och upphandling

Egenvärderingen är en temperaturmätning som visar var styrkor och svagheter finns inom organisationen. Verktyget är webbaserat och innebär att du genomför en självskattning. Resultatet av egenvärderingen kan användas som underlag för arbetet med inköp och upphandling som en del i den strategiska styrningen. Resultaten visas i diagram.

Använd verktyget egenvärdering för inköp och upphandling

Kort om hur verktyget fungerar

Kostnad

3 000 kronor per år och kommun eller region för två deltagare per organisation.

Varje organisation bekostar själv sina resor och eventuella kostnader för boende i samband med nätverksträffarna.

Informationsansvarig

  • Karin Peedu
    Handläggare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot