Egenvärdering för inköp och upphandling

SKL har utvecklat ett så kallat egenvärderingsverktyg, som ger dig en snabb bild om din organisation arbetar strategiskt med upphandling och inköp.

Använd verktyget egenvärdering för inköp och upphandling

Kort om verktyget

Ledningens stöd och engagerade medarbetare gör inköpen till en del av kommuner, landsting och regioners strategiska ledning och styrning genom bättre utnyttjande av resurserna, utvecklingen av varor och tjänster samt genomförande av de övergripande målen.

 • Kommuner och landsting kan med verktyget enkelt värdera hur man arbetar strategiskt med inköp och upphandling.
 • Resultaten visas i diagram.
 • Verktyget ger inte svar på hur de enskilda upphandlingarna genomförs.

Verktyget innehåller sex områden

 • Vi arbetar strategiskt
 • Vi har planer och riktlinjer
 • Vi har kunskap inför och om våra upphandlingar
 • Vi har organisation, kompetens och resurser
 • Vi involverar användare och leverantörer
 • Vi kontrollerar och agerar

När alla påståenden under en rubrik besvarats visas resultatet i ett cirkeldiagram. Resultatet kan också exporteras till Excel-dokument. Detta resultat kan utgöra underlag för analys, diskussion och eventuella åtgärder.

Se en film på två minuter om hur verktyget fungerar

Informationsansvarig

 • Karin Peedu
  Handläggare
Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?
SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot