Inför upphandling, styrdokument

I kommuner, landsting och regioners arbete med upphandling och inköp ingår att fastställa strategiska styrdokument. Upphandlande myndighet behöver också genomföra ett antal viktiga moment innan själva upphandlingen och upphandlingsprocessen börjar.

Lisbeth Johnson, upphandlingschef i Ängelholms kommun, berättar om vikten av förarbetet inför en offentlig upphandling. De har utvecklat ett systematiskt förarbete innan  upphandlingsprocessen kan börja.

Om du har frågor eller önskar mer information kontakta:
Lisbeth Johnson, 0431-468182, Lisbeth.Johnson@engelholm.se

Läs vidare

Publikationer

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot