Lär om lagar för offentlig upphandling

SKL:s jurist Eva Sveman ger en kort grundläggande information om Lag om offentlig upphandling (LOU), Lag om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster (LUF) och den nya lagen om upphandling av koncessioner (LUK).

Allmänt

Det har skett förändringar i upphandlingslagstiftningen 1 januari 2017.

  • LOU ska i princip alltid användas när en kommun, landsting, region eller kommunalt bolag med flera köper, hyr eller leasar något.
  • Finns några undantag, till exempel köp av befintliga byggnader och vissa typer av offentligt samarbete.
  • Detaljerat regelverk med drygt 380 paragrafer.
  • Något enklare bestämmelser om man ligger under EU:s tröskelvärden (ca 1,8 miljoner för varor och tjänster och drygt 45 miljoner för byggentreprenader).

Innehåll

  • Principerna om likabehandling, icke-diskriminering, öppenhet, ömsesidigt erkännande och proportionalitet ska tillämpas. Detta betyder till exempel att man inte kan gynna lokala leverantörer.
  • LOU är en förfarandelag som reglerar HUR man ska upphandla och inte VAD.
  • Man är inte och har aldrig varit tvungen att upphandla till lägsta pris.
  • Det finns goda möjligheter att ställa miljökrav och sociala krav.

Läs vidare
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot