Publicerad: 29 januari 2019

Fråga och svar

13. Finns det ska-krav som onödigt kan försvåra för leverantörer att delta?

Försök att undvika ska-krav som är oproportionerliga eller onödigt administrativt betungande såsom olika blanketter som ska fyllas i och kopior på allsköns handlingar som ska bifogas anbudet (se även informationstext till föregående fråga).
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot