Publicerad: 29 januari 2019

Fråga och svar

16. Framgår det vad som beaktas vid utvärdering av anbud?

Det förekommer att förfrågningsunderlag innehåller önskemål beträffande varan eller tjänsten i olika avseenden utan att det framgår hur dessa önskemåls uppfyllelse eller inte påverkar utvärderingen av anbudet.

Förfrågningsunderlaget bör innehålla tydlig information om hur önskemåls uppfyllande kommer att beaktas i utvärderingen, till exempel genom att det finns ett utvärderingskriterium som motsvarar önskemålet.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot