Publicerad: 29 januari 2019

Fråga och svar

19. Är den obligatoriska uppsägningsklausulen med?

Kontrakt och ramavtal ska i vissa upphandlingar (över tröskelvärdena utom tjänster enligt bilaga 2) innehålla villkor som gör det möjligt att avsluta kontraktet eller ramavtalet om det har varit föremål för en otillåten ändring, om leverantören egentligen borde ha uteslutits till följd av brott eller om Sverige skulle bli fällt av EU-domstolen på grund av kontraktet eller amavtalet (se 17 kap. 17 § LOU).

Lag (2016:1145) om offentlig upphandling (nytt fönster)
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot