Publicerad: 29 januari 2019

Fråga och svar

20. Ska upphandlingen efterannonseras?

Det finns en skyldighet att efterannonsera vissa kontrakt och ramavtal (se 10 kap. 4 § och 19 kap. 3 § andra stycket LOU).

Lag (2016:1145) om offentlig upphandling (nytt fönster)








Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot