Publicerad: 30 november 2018

Fråga och svar

4. Är anbudens giltighetstid väl avvägd?

Det är bra att ha tid för utvärdering och en eventuell överprövning i en instans (förvaltningsrätten) utan att anbudens giltighetstid hinner gå ut. Det är inte bra att kräva att anbudsgivaren är bunden vid sitt anbud en alltför lång tid, bland annat för att det riskerar att leda till dyrare anbud.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot