Publicerad: 3 juli 2018

Fråga och svar

5. Är alla laghänvisningar korrekta?

Sverige har sedan den 1 januari 2017 nya lagar om upphandling. Det är viktigt att vara klar över om det är lagen (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) eller lagen (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna (LUF) som ska tillämpas på upphandlingen.

Lag (2016:1145) om offentlig upphandling (nytt fönster)

Lag (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna (nytt fönster)
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot