Publicerad: 29 januari 2019

Fråga och svar

7.Upprepas samma information på flera ställen i förfrågningsunderlaget?

Samma information bör helst inte upprepas flera gånger i förfrågningsunderlaget. En anledning till detta är att man bör försöka hålla nere textmassan så att förfrågningsunderlaget inte blir onödigt svårgenomträngligt.

En annan anledning är att informationen kanske formuleras på olika sätt och därmed också kan tolkas på olika sätt. En ambition att vara övertydlig kan i så fall leda till att förfrågningsunderlaget i stället blir mångtydigt och svårtolkat.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot