Publicerad: 27 augusti 2019

Lär om lagar för offentlig upphandling

SKL:s jurist Eva Sveman ger en kort grundläggande information om Lag om offentlig upphandling (LOU), Lag om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster (LUF) och den nya lagen om upphandling av koncessioner (LUK).

Nya regler om upphandling av vård och omsorg

Den 1 januari 2019 trädde nya regler om upphandling under EU:s tröskelvärden av vissa så kallade sociala tjänster, såsom sjukvård och socialtjänst, i kraft.

Reglerna innebär bland annat höjda direktupphandlingsgränser och vissa begränsade möjligheter att reservera kontrakt till icke-vinstutdelande organisationer.

Innehåll

  • Principerna om likabehandling, icke-diskriminering, öppenhet, ömsesidigt erkännande och proportionalitet ska tillämpas. Detta betyder till exempel att man inte kan gynna lokala leverantörer.
  • LOU är en förfarandelag som reglerar HUR man ska upphandla och inte VAD.
  • Man är inte och har aldrig varit tvungen att upphandla till lägsta pris.
  • Det finns goda möjligheter att ställa miljökrav och sociala krav.

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Eva Sveman
    Förbundsjurist

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot