Upphandlingsprocessen: LOU, LOV och LUF

Upphandling genomförs antingen genom: Lag om offentlig upphandling (LOU), Lag om valfrihetssystem (LOV) eller Lag om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster. Upphandlingen följer fastställda regler.

Från beslut till ett avtal

1. Inför upphandlingen:

Här ingår ett antal viktiga moment (beslut, strategiska dokument, marknadsanalys med mera) som som är viktiga att genomföra innan nedan upphandlingsprocess börjar.
Läs vidare om vad du ska göra i steg 1

2. Upphandlingsprocessen

3. Under kontraktstiden - uppföljningen

 • Risk- och konsekvensanalys för uppföljningen
 • Krav på leverantören följs upp
 • Krav på tjänsten följs upp
 • Utvärderingskriterier följs upp
 • Övriga kontraktsvillkor följs upp
 • Analys av uppföljningarna
 • Återkoppling av resultat
 • Konsekvenser vid brister

Stöd och verktygslåda för uppföljningsprocessen, Uppföljningsguiden

4. Detta har vi lärt oss

Samla och dokumentera erfarenheter som:

 • Erfarenheter av arbetet inför upphandlingen
 • Erfarenheter av arbetet med upphandlingen
 • Erfarenheter av arbetet under avtalsperioden
 • Erfarenheter som vi tar med oss inför kommande upphandlingar
 • Konsekvenser för våra egna processer
 • Har vi kommit fram till uppsatta mål för upphandlingen i organistonen, verksamheten

5. Dialogen är en framgångsfaktor

Dialogens betydelse kan inte nog uppmärksammas. Den är en framgångsfaktor både före och under upphandlingens genomförande, samt under och efter avtalsperioden.

Introduktion om tidig dialog och dialog för utveckling, Upphandlingsmyndigheten

Tidig dialog: kunskapsbank, Upphandlingsmyndigheten

6. Generella tips i upphandlingsprocessen

 • Underlätta för små, medelstora och nyetablerade leverantörer att lämna anbud genom att till exempel dela upp anbudet i fler och mindre delar.
 • Bjud in potentiella anbudsgivare till öppna informationsträffar. Genomför anbudsskolor med målet att anbudsgivarna ska kunna lämna rena och korrekta anbud.
 • Prata mer med leverantörerna.

Publikationer

Läs vidare

Informationsansvarig

 • Karin Peedu
  Handläggare
Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?
SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot