Publicerad: 20 augusti 2019

Fråga och svar

18. Finns det en tydlig och förutsebar utvärderingsmodell?

Utvärderingsmodeller kan vara mycket enkla men också mycket svåra att utforma. Det beror bland annat på vad man upphandlar och hur många parametrar man vill värdera i utvärderingen.

Utvärderingsmodellen bör så långt möjligt vara enkel att förstå. Anbudsgivaren ska med ledning av utvärderingskriterierna, deras viktning och det sätt som anbuden kommer att poängsättas kunna förstå konsekvensen av att välja den ena eller den andra utformningen av sitt anbud. Utvärderingsmodellen måste också naturligtvis vara utformad så att den ger utslag, det vill säga att den leder till att ett anbud bedöms som bättre än de andra.

Det bör framgå hur anbuden kommer att skiljas åt om de hamnar på samma poäng, till exempel att vid lika poäng vinner det anbud med som har lägst pris. Kom ihåg att anbudsutvärderingen måste följa förutsättningarna i upphandlingsdokumentet. Det är alltså i princip inte tillåtet att lägga till eller dra ifrån utvärderingskriterier eller ändra
utvärderingskriteriernas viktning när anbuden utvärderas.

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot