Publicerad: 20 augusti 2019

Fråga och svar

10. Är kraven i kravspecifikationen relevanta och aktuella?

I många branscher sker det en snabb produktutveckling. Man bör därför inte okritiskt återanvända gamla upphandlingsdokument. Upphandlingen bör alltid föregås av en mer eller mindre ingående förstudie där man skaffar sig nödvändiga kunskaper om den vara, tjänst eller byggentreprenad man ska upphandla så att kravspecifikationen blir aktuell och relevant.

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?
SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot