Publicerad: 9 augusti 2019

Fråga och svar

5. Är alla laghänvisningar korrekta?

Den 1 januari 2019 trädde nya regler om upphandling under EU:s tröskelvärden av vissa så kallade sociala tjänster, såsom sjukvård och socialtjänst, i kraft. Reglerna innebär bland annat höjda direktupphandlingsgränser och vissa begränsade möjligheter att reservera kontrakt till icke-vinstutdelande organisationer.

Lag (2016:1145) om offentlig upphandling (nytt fönster)

Lag (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna (nytt fönster)

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot