Publicerad: 27 november 2018

Förebygg våldsbejakande extremism

SKL arbetar för att medlemmarna ska få tillgång till goda exempel på lokala och regionala insatser som förebygger våldsbejakande extremism.

Illustration människor

SKL ska verka för att öka kunskapen hos medlemmarna om hur de kan arbeta förebyggande mot våldsbejakande extremism.

SKL:s uppdrag

Vi ska belysa de olika lokala och regionala behov som finns, beroende på vilken typ av våldsbejakande extremism som det lokala samhället möter. Förutom detta behöver insatser inom skola, fritid och socialtjänst ske både vad gäller utbildning och utvecklingsinsatser.

Samarbete inom dessa områden sker mellan avdelningarna på SKL.

Arbete under kongressperioden 2016-2019: Ansvar för välfärd, inrikningsmål fem

Aktuellt

Publikationer

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Malin Svanberg
    ProjektledareHjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot