Publicerad: 7 juli 2017

Förebygg våldsbejakande extremism

SKL arbetar för att medlemmarna ska få tillgång till goda exempel på lokala och regionala insatser som förebygger våldsbejakande extremism.

Illustration människor

SKL ska verka för att öka kunskapen hos medlemmarna om hur de kan arbeta förebyggande mot våldsbejakande extremism.

SKL:s uppdrag

Vi ska också belysa de olika lokala och regionala behov som finns, beroende på vilken typ av våldsbejakande extremism som det lokala samhället möter.
Förutom detta behöver insatser inom skola, fritid och socialtjänst ske både vad gäller utbildning och utvecklingsinsatser. Samarbete inom dessa områden sker mellan avdelningarna på SKL.

Arbete under kongressperioden 2016-2019: Ansvar för välfärd, inrikningsmål fem

Så påverkar lagen arbetet mot våldsbejakande extremism

SKL har analyserat vilka juridiska förutsättningar kommunerna har i arbetet mot våldsbejakande extremism.

PM: Så påverkar lagen arbetet mot våldsbejakande extremism

Värna demokratin

Värna demokratin mot våldsbejakande extremism

Nationell samordning & kommunernas ansvar: Delbetänkande SOU 2016:92 (PDF, nytt fönster)

SKL:s remissyttrande, SOU 2016:92 (PDF, nytt fönster)

Att förebygga radikalisering och våldsbejakande extremism

I en film ges en kort introduktion till SKL:s arbete med att förebygga radikalisering och våldsbejakande extremism. Därpå följer det seminariet som genomfördes under SKL:s demokratidag i april 2016.

Att värna om demokratin: förebyggande arbete mot radikalisering, extremism (nytt fönster)

MUCF om extremism

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, har tagit fram ett antal kostnadsfria (PDF) skrifter om extremism.

Publikationer MUCF

Lyssna på tre poddar om extremism

Män som våldsamma superhjältar. Kvinnor som uppfostrar nationens barn. I de här poddarna diskuteras ideal, normer och könsroller.

Tre poddar om extremism

Aktuellt

Publikationer

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot