Publicerad: 22 februari 2017

Exempel på förebyggande arbete mot våldsbejakande extremism

SKL fortsätter arbetet under 2017 med att ta fram exempel på förebyggande arbete som berör våldsbejakande extremism. Varje exempel innehåller bakgrund, hur man har gått till väga, framgångsfaktorer och utmaningar.

Samordning och socialtjänst mot våldsbejakande extremism i Göteborg

Den aktuella lägesbilden i Göteborg visar att staden har haft flest krigsresenärer från Sverige till konfliktområden i Syrien och Irak. Förutom religiös extremism förekommer även aktiva högerextrema rörelser i staden och regionen. Problemet med att allt fler från Göteborgs stad anslöt sig till IS ledde till att två samordnartjänster tillsattes under 2015. Samordnarna ger kommunövergripande stöd och utbildning och bistår med expertkunskap inom området våldsbejakande extremism.

Många av de som rest för att ansluta sig till IS är skrivna i Angereds stadsdelsnämnd. Där bedrivs ett aktivt arbete för att förebygga och samordna arbetet mot våldsbejakande extremism. Socialtjänsten arbetar förebyggande med utåtriktade aktiviteter, och med att ge direkt stöd till barn, unga och deras föräldrar.

Både på stadsövergripande nivå och i Angered läggs stor vikt vid samverkan med civila samhället, religiösa samfund och polismyndigheten. Göteborgs stad har även en nära samverkan med den nationella samordnaren mot våldsbejakande extremism.

Göteborgs Stad: samordning & socialtjänst mot våldsbejakande extremism (PDF, nytt fönster)

Samordningsteamet i Malmö Stad

Samordningsteamet samlar 20 tjänstepersoner som möter unga. Deltagarna kommer från stadens samtliga verksamhetsgrenar samt från polis, psykiatri och kriminalvård. Tillsammans verkar de för att höja medvetenheten om förekomsten av våldsbejakande extremism i Malmö. Teamet ökar kunskapen hos relevanta yrkesgrupper, breddar kontaktytorna mellan stadens förvaltningar och skapar trygghet i organisationen.

Samordningsteamet i Malmö Stad (PDF, nytt fönster)

Socialtjänstens stödtelefon i Malmö stad

Genom att upprätta en stödtelefon för frågor som rör våldsbejakande extremism har Malmö stad skapat en väg in till socialtjänsten för Malmös medborgare och kommunens tjänstemän. Stödet ges kommunövergripande via Plattform Malmö och samtalen genomförs enligt ett särskilt upplägg. För att verksamheten ska fungera väl krävs en god och nära samverkan både med interna och externa aktörer.

Socialtjänstens stödtelefon i Malmö stad (PDF, nytt fönster)

En regional samordnare för hela Värmland

I Värmland ger en regional samordnare länets 16 kommuner handfast stöd för att förebygga våldsbejakande extremism. Utbildningspaket till första linjens tjänstepersoner, stöd i upprättandet av lokala handlingsplaner samt skapandet av en referensgrupp med förståelse för den lokala problembilden är några av de åtgärder som vidtagits för att motverka radikalisering bland unga. Bakom initiativet står en civilsamhällesaktör med mångårig erfarenhet av brottsförebyggande arbete.

En regional samordnare för hela Värmland (PDF, nytt fönster)

Kristiansand - ett fyrtorn mot våldsbejakande extremism

Kristiansands kommun har arbetat med att förebygga radikalisering till våldsbejakande extremistiska miljöer i nästan 30 år. Genom kunskapsspridning, tidig insats och samverkan har kommunen blivit en förebild i det förebyggande arbetet. Beprövade insatser mot högerextrema miljöer appliceras nu på religiösa extremistmiljöer och ett bredare brottsförebyggande arbete, där extremism är ett problem som alla andra ledsagar insatserna.

Kristiansand - ett fyrtorn mot våldsbejakande extremism (PDF, nytt fönster)

VINK – ett mentorprogram för två generationer

Mångårig erfarenhet av förebyggande insatser mot våldsbejakande extremism har lärt Köpenhamn kommun att jobba brett. De familjer där medlemmar radikaliseras har ofta många olika problem. Kommunens mentorprogram VINK riktar sig därför inte bara till de ungdomar som radikaliserats. Projektet stöttar också deras föräldrar.

VINK – ett mentorprogram för två generationer (PDF. nytt fönster)

Nordiska städer samlades mot radikalisering och extremism

Nordic Safe Cities samlades för första gången i Malmö den 29-30 mars 2016. Stadsnätverket är ett resultat av initiativ från Nordiska Ministerrådet med målet är att förhindra radikalisering och extremism i våra städer genom att skapa trygga lokalsamhällen.

Artikel: Städer samlas mot radikalisering och extremism

Nyhetsklipp 1 april 2016 kring Nordic Safe Cities första möte (PDF, nytt fönster)

Broschyr om programmet Nordic Safe Cities (Engelska)

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot