Publicerad: 9 augusti 2019

Lokalt arbete mot extremism i kommuner

SKL verkar för att öka kunskapen hos medlemmarna om hur de kan arbeta förebyggande mot våldsbejakande extremism samt att de ska få tillgång till goda exempel på lokala och regionala insatser.

Från ord till handlingsplan

Från ord till handlingsplan - om kommunala handlingsplaner mot våldsbejakande extremism

Segerstedtinstitutet har på uppdrag av SKL tagit fram en forskningsrapport om hur förekomsten av kommunala handlingsplaner mot våldsbejakande extremism såg ut i april 2017 samt genomfört en analys av planernas innehåll. Syftet med uppdraget var att öka kunskapen om kommunernas arbete mot våldsbejakande extremism och vilken roll handlingsplaner spelar i det arbetet.

Rapporten visar att 134 av de undersökta kommunerna hade en handlingsplan. Analysen pekar också på att få av dem är baserade på en lokal lägesbild, men att arbetet med planerna har initierat och skapat en medvetenhet om vikten av en bred kompetens för att motverka våldsbejakande extremism.

Artikel SKL: Analys av handlingsplaner mot våldsbejakande extremism

Dagens Samhälle: Största utmaningen nu är konkret handling

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Malin Svanberg
    Projektledare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot