Publicerad: 17 oktober 2016

Nätverk - Förebyggande arbete mot våldsbejakande extremism

Syftet är att öka kunskapen om hur man kan arbeta förebyggande mot våldsbejakande extremism. Vidare att belysa de olika lokala och regionala behov som finns, beroende på vilken typ av våldsbejakande extremism det lokala samhället möter.

Förutsättningar

Inbjudan att delta i nätverket 2016-2018 (PDF, nytt fönster)

  • För att delta krävs beslut i styrelse eller stadsdelsnämnd och organisationen ska vara beredd att genomföra visst arbete mellan träffarna.
  • Nätverket träffas 3 gånger per år, sammanlagt 5 gånger, samt arbete sker lokalt och regionalt mellan dessa träffar. Nätverket pågår från och med december 2016 och avslut kommer att ske våren 2018.

Gör din anmälan senast den 15 november

Anmälan sker till Malin Svanberg  via e-post: malin.svanberg@skl.se

Nätverkets första träff

Den första träffen kommer att äga rum i Stockholm mellan kl. 10.00-16.00 den 6 december 2016. När en anmälan är gjord kommer vi att kontakta er för att se om ni har några ytterligare frågor om deltagandet.

Kostnad

8 000kr per person för samtliga träffar.

Vi önskar er varmt välkomna att anmäla er till ett spännande och utvecklande nätverk!

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot