Publicerad: 21 april 2017

Förebyggande arbete mot våldsbejakande extremism

Syftet med nätverket är att öka kunskapen om hur man kan arbeta förebyggande mot våldsbejakande extremism. Vidare att belysa de olika lokala och regionala behov som finns, beroende på vilken typ av våldsbejakande extremism det lokala samhället möter.

Förutsättningar för att delta i nätverket

Inbjudan att delta i nätverket 2016-2018 (PDF, nytt fönster)

  • För att delta krävs beslut i styrelse eller stadsdelsnämnd och organisationen ska vara beredd att genomföra visst arbete mellan träffarna.
  • Nätverket träffas 3 gånger per år, sammanlagt 5 gånger, samt arbete sker lokalt och regionalt mellan dessa träffar. Nätverket pågår från och med december 2016 och avslut kommer att ske våren 2018.

Den första träffen ägde rum i Stockholm den 6 december 2016.

Kostnad

8 000kr per person för samtliga träffar.

Informationsansvarig

  • Malin Svanberg
    ProjektledareHjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot