Publicerad: 27 oktober 2016

Socialtjänstens roll i arbetet mot våldsbejakande extremism

Socialtjänsten spelar en viktig roll både för att förhindra rekrytering till våldsbejakande extremism och genom att stödja de som vill hoppa av. Samverkan mellan olika aktörer såsom skola, det civila samhället, exempelvis föreningar och även polisen är avgörande.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot