Publicerad: 4 oktober 2018

Värna demokratin

I en levande demokrati där individens möjligheter till inflytande och de
mänskliga rättigheterna respekteras, är det inte berättigat att använda våld– eller hot om våld – för att hindra eller inskränka en annan individs möjligheter att delta i ett öppet demokratiskt samhälle.

Hinder i arbetet mot våldsbejakande extremism

Våldsbejakande extremism drabbar enskilda och är ett hot mot demokratin. Kommuner, statliga myndigheter och civilsamhälle måste få bättre förutsättningar att bekämpa den.

Artikel: Hinder i arbetet mot våldsbejakande extremism, SKL

Värna demokratin mot våldsbejakande extremism

Nationell samordning & kommunernas ansvar: Delbetänkande SOU 2016:92 (PDF, nytt fönster)

SKL:s remissyttrande, SOU 2016:92 (PDF, nytt fönster)

Permanenta samordningen kring våldsbejakande extremism, SKL

Förebygga radikalisering och våldsbejakande extremism

I en film ges en kort introduktion till SKL:s arbete med att förebygga radikalisering och våldsbejakande extremism. Därpå följer det seminariet som genomfördes under SKL:s demokratidag.

Värna om demokratin: förebyggande arbete mot radikalisering, extremism (play, nytt fönster)

MUCF om extremism

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, har tagit fram ett antal kostnadsfria skrifter om extremism.

Publikationer om extremism, MUCF

Lyssna på tre poddar om extremism

Män som våldsamma superhjältar. Kvinnor som uppfostrar nationens barn. I dessa poddar diskuteras ideal, normer och könsroller.

Tre poddar om extremism

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Malin Svanberg
    ProjektledareHjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot