Publicerad: 17 december 2018

Det regionala politiska landskapet - det glömda valet

Landstingsvalet kallas ibland för det glömda valet. Forskning visar att fler medborgare tycker det är viktigt att rösta i riksdags- och kommunvalet än i landstingsvalet och även att de har sämre kännedom om de sakfrågor som diskuteras i den offentliga debatten, om partiernas förslag och om deras främsta kandidater i landstingsvalet.

Dessutom är det färre som personröstar i landstingsvalet eller känner till partiernas ledande företrädare. Å andra sidan är valdeltagandet högt, 82,5 procent i 2014 års val. Dessutom var det 27 procent som röstade på olika partier i riksdags- och landstingsval vilket tyder på att väljarna gör självständiga ställningstaganden i landstingsvalet.

Tillsammans talar detta för att landstingsvalet trots allt uppfattas som viktigt av väljarna och att dessa vill påverka valutgången. I synnerhet som många medborgare betraktar hälso- och sjukvården, landstingens i särklass största verksamhet, som valets viktigaste fråga.

Maktskiften och olika styren

2014 års val ledde till sex maktskiften. Efter valet fanns tretton vänsterstyren, fem alliansstyren och tre blocköverskridande styren. Liksom i kommunerna ökade antalet minoritetsstyren, från två till sju styren.

Under mandatperioden har ett blocköverskridande styre ersatt det tidigare vänsterstyret i Region Jämtland-Härjedalen. Vidare har vänstern lämnat den styrande majoriteten i Uppsala respektive Västernorrland vilket också innebär att Region Uppsala styrs av en minoritet. Idag har vi alltså tolv vänsterstyren, fem alliansstyren och fyra blocköverskridande styren samt åtta minoritetsstyren.

Dessa partier ingår i styret

Miljöpartiet ingår i 18 styren, Socialdemokraterna i 16, Vänsterpartiet i 10, Centerpartiet i 8, Liberalerna i 7, Moderaterna i 6 och Kristdemokraterna i 5 styren. I ett landsting, Värmland, ingår ett sjukvårdsparti i styret. Liksom i kommunvalet har de traditionella politiska blocken fått allt svårare att av egen kraft bilda majoritet. Det har gett Miljöpartiet ökade möjligheter att ingå i styret liksom ett sjukvårdsparti i ett landsting.

Regionala sjukvårdspartier

Ett sjukvårdsparti har erhållit representation i fem landsting jämfört med åtta (2006) respektive sju (2010) efter de två föregående valen, Det största lokala sjukvårdspartiet är Norrbottens Sjukvårdsparti som erhöll drygt 25 procent av rösterna och därmed är största oppositionsparti.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot