Publicerad: 20 december 2018

Färre valda i kommunerna – men fler i landsting och regioner

Inför 2018 års val har 19 kommuner beslutat att minska sina fullmäktigeförsamlingar med sammanlagt 116 ledamöter. Samtidigt kommer sex kommuner att öka antalet med 48 ledamöter.

Den största ökningen äger rum i Botkyrka (+14) medan Eskilstuna genomför en lika stor minskning. Det innebär totalt sett en minskning med 68 ledamöter eller 0,5 % jämfört med föregående mandatperiod.

Bland landsting och regioner sker däremot en ökning av antalet ledamöter med 1,1 procent. Det är två landsting och regioner (Sörmland och Blekinge) som utökar sina fullmäktigeförsamlingar med tillsammans 18 mandat. Under kommande mandatperiod finns därmed 12 712 fullmäktigeledamöter i kommunerna och 1696 i landstingen och regionerna.

Antalet ledamöter 2014 -2018 (EXCEL, nytt fönster)

Informationsansvarig

  • Björn Kullander
    Handläggare
  • Martin Lidhamn
    HandläggareHjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot