Publicerad: 17 maj 2018

Tre folkomröstningar i samband med de allmänna valen 2018

I samband med de allmänna valen den 9 september kommer tre lokala folkomröstningar att äga rum. I Tibro och Strängnäs ska folket rösta om gymnasieskolans respektive landsbygdsskolornas framtid. I Gislaved handlar omröstningen om placeringen av en simhall.

Sammanställning: Lokala och regionala folkomröstningar sedan 1980 (EXCEL, nytt fönster)

Folkomröstningar arrangeras ofta i samband med de allmänna valen eller valet till EU-parlamentet. Under det så kallade supervalåret 2014 ägde till exempel 12 kommunala folkomröstningar rum. I mellanvalsperioden har det sammanlagt hållits sex folkomröstningar. I valet 2018 kommer det inte vara lika många folkomröstningar som under valen 2014. Valmyndigheten har hittills fått besked om att tre folkomröstningar ska hållas i samband med valet i höst.

  • Tibro kommun: Folkomröstning om en gymnasieskolas framtid.
  • Strängnäs kommun: Folkomröstning om nedläggning av landsbygdsskolor.
  • Gislaveds kommun: Folkomröstning om placering av en ny simhall.

I Tibro och Strängnäs har folkomröstningarna kommit till genom det så kallade folkinitiativet. Det innebär att tio procent av de röstberättigade kan begära att en folkomröstning hålls förutsatt att inte två tredjedelars majoritet i fullmäktige röstar emot.

I Gislaved lyftes förslaget om folkomröstning av partierna i kommunfullmäktige. Fem av sju partier stod bakom förslaget om att lyfta frågan om placeringen av en ny simhall i en folkomröstning.

Läs vidare
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot