Publicerad: 3 september 2018

Val 2018 – utmaningar och möjligheter

SKL har bjudit in valnämnder och valadministratörer till seminarieserie och en av dessa konferenser filmades. Du kan nu i efterhand ta del av inspel från SKL, Valmyndigheten och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Stockholm stad.

Se filmen Val 2018 - utmaningar och möjligheter (SKL play, nytt fönster)

Följande innehåll kan du välja på att se på i filmen:

 • Inledning om valets utmaningar, Björn Kullander och Martin Lidhamn, SKL
 • Förändringar i vallagen inför valet 2018 och vad det innebär i praktiken,
  Hans-Ivar Swärd, Valmyndigheten
 • Exempel om bland annat tillgänglighet och utbildning av röstmottagare,
  Eva Debels, Stockholms stad
 • Utbildningsmaterial och förberedelser, Hans-Ivar Swärd, Valmyndigheten
 • Påverkan mot valet 2018, Sebastian Bay, MSB
 • Insatser för att öka valdeltagandet – vad är valnämndernas roll?
  Björn Kullander och Martin Lidhamn, SKLHjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot