Publicerad: 22 januari 2019

Valprocesser för valadministration - uppdaterat exempel

Valadministrationen är en komplex process som sträcker sig över flera månader där valdagen står i centrum. Du kan ta del av ett exempel på processkartläggning som SKL har utvecklat. Materialet är uppdaterat inför valet 2018. Det finns också exempel på valprocesser i kommuner.

Processkartläggning

En processkartläggning över administrationen kring valet ökar överblicken och gör organisationen mindre sårbar vid till exempel en generationsväxling.

SKL exempel på processkartläggning

Valprocesser i kommuner

Skellefteå, Umeå och Örebro kommun har delat med sig av sina processer som du kan ta del av.

Exempel på valprocesser i kommuner
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot