Publicerad: 9 augusti 2019

Informationspåverkan vid val

MSB har tittat på hur informationspåverkan kan påverka det svenska valets genomförande. MSB har också tagit fram en handbok i att möta informationspåverkan. Du kan även ta del av hur Örebro kommun arbetar med valsäkerhet.

Vilseledning, desinformation och propaganda

Informationspåverkan, eller kognitiva påverkansaktiviteter, från främmande makt genomförs i syfte att påverka målgruppers uppfattningar, beteenden och beslutsfattande till främmande makts fördel. Det kan till exempel handla om att försöka undergräva förtroendet för valets genomförande.

Vilseledning, desinformation och propaganda i informationsmiljön är exempel på informationspåverkan. Eller mer omdebatterade begrepp som fake news (fejknyheter) och trollfabriker.

Valsäkerhet i Örebro kommun

Robert Österlund berättar om Örebro kommuns arbetssätt kring valsäkerhet.

Robert presenterar Örebros plan för att trygga valet 2018, UR samtiden 13 min. (nytt fönster)

Öka medvetenheten - fyra områden för möjlig påverkan vid val

Utifrån studier, av främst det amerikanska valet, har MSB tagit fram en bild för att öka medvetenheten och aktsamheten kring informationspåverkan mot valet. Möjliga syften med informationspåverkan vid val:

  • Att undergräva förtroende för demokratin och samhällets funktionalitet
  • Att underminera sammanhållningen inom ett land
  • Att påverka valresultatet till främmande makts fördel
  • Att påverka politiker och tjänstemän

Ladda ned bild med fyra områden för påverkan vid val (PNG, nytt fönster)

Psykologiskt försvar, MSB

Handbok för att möta informationspåverkan

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har i samarbete med forskare på Lunds universitet tagit fram en handbok i att möta informationspåverkan. Den vill bidra till att kommunikatörer vid bevakningsansvariga myndigheter, länsstyrelser och andra aktörer i offentlig förvaltning självständigt ska kunna öka sin medvetenhet om, identifiera och möta informationspåverkan som riktas mot den egna verksamheten. Den ska ses som ett stöd för de extrema situationer då en organisation bedömer att de är eller kommer bli utsatta för ett påverkansförsök från främmande makt.

En viktig princip i allt agerande som handboken beskriver är att följa de lagar och principer om yttrande- och tryckfrihet som ligger till grund för vår demokrati.

Att möta informationspåverkan, MSB

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Björn Kullander
    Handläggare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot