Publicerad: 25 juni 2018

Informationspåverkan - valet 2018

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har tittat på hur informationspåverkan kan påverka det svenska valets genomförande. Sebastian Bay, MSB, berättar i en intervju om informationspåverkan. Du kan också ta del av hur Örebro kommun arbetar med valsäkerhet.

Vilseledning, desinformation och propaganda

Informationspåverkan, eller kognitiva påverkansaktiviteter, från främmande makt genomförs i syfte att påverka målgruppers uppfattningar, beteenden och beslutsfattande till främmande makts fördel. Det kan till exempel handla om att försöka undergräva förtroendet för valets genomförande.

Vilseledning, desinformation och propaganda i informationsmiljön är exempel på informationspåverkan. Eller mer omdebatterade begrepp som fake news (fejknyheter) och trollfabriker.

Valsäkerhet i Örebro kommun

Robert Österlund berättar om Örebro kommuns arbetssätt kring valsäkerhet.

Robert presenterar Örebros plan för att trygga valet 2018, UR samtiden 13 min. (nytt fönster)

Om informationspåverkan, Sebastian Bay, MSB

Sebastian Bay, projektledare vid MSB, berättar i en kortare intervju samt en längre mer ingående föreläsning om informationspåverkan.

Påverkan mot valet 2018

Många typer av yttre påverkan förekommer numera i samband med val. Så här kan kommunerna förbereda sig.

Sebastian Bay presenterar sin analys, UR Samtiden 34 min. (nytt fönster)

Öka medvetenheten - fyra områden för möjlig påverkan vid val

Utifrån studier, av främst det amerikanska valet, har MSB tagit fram en bild för att öka medvetenheten och aktsamheten kring informationspåverkan mot valet. Möjliga syften med informationspåverkan vid val:

  • Att undergräva förtroende för demokratin och samhällets funktionalitet
  • Att underminera sammanhållningen inom ett land
  • Att påverka valresultatet till främmande makts fördel
  • Att påverka politiker och tjänstemän

Ladda ned bild med fyra områden för påverkan vid val (PNG, nytt fönster)

Psykologiskt försvar och informationspåverkan mot Sverige, MSB (PDF, nytt fönster)

Handbok för att möta informationspåverkan

MSB och Lunds universitet utvecklar en handbok med konkreta metoder och verktyg för att möta informationspåverkan. Lanseringen är planerad till september 2018. Den riktar sig främst till offentliga aktörer.

MSB tar första steget till handbok för att möta påverkan

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot