Publicerad: 16 april 2018

Informationspåverkan - valet 2018

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har tittat på hur informationspåverkan i olika sammanhang kan påverka det svenska valets genomförande. Sebastian Bay, projektledare vid MSB, berättar i en intervju om informationspåverkan.

Vilseledning, desinformation och propaganda

Informationspåverkan, eller kognitiva påverkansaktiviteter, från främmande makt genomförs i syfte att påverka målgruppers uppfattningar, beteenden och beslutsfattande till främmande makts fördel. Det kan till exempel handla om att försöka undergräva förtroendet för valets genomförande.

Vilseledning, desinformation och propaganda i informationsmiljön är exempel på informationspåverkan. Eller mer omdebatterade begrepp som fake news (fejknyheter) och trollfabriker.

Öka medvetenheten - fyra områden för möjlig påverkan vid val

Utifrån studier, av främst det amerikanska valet, har MSB tagit fram en bild för att öka medvetenheten och aktsamheten kring informationspåverkan mot valet. Möjliga syften med informationspåverkan vid val:

  • Att undergräva förtroende för demokratin och samhällets funktionalitet
  • Att underminera sammanhållningen inom ett land
  • Att påverka valresultatet till främmande makts fördel
  • Att påverka politiker och tjänstemän
Fyra områden för möjlig påverkan vid val, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)

Källa: MSB - fyra områden för möjlig informationspåverkan vid val

Ladda ned bild: Områden för påverkan vid val (PNG, nytt fönster)

Handbok för att möta informationspåverkan

MSB och Lunds universitet utvecklar en handbok med konkreta metoder och verktyg för att möta informationspåverkan. Den riktar sig främst till offentliga aktörer.

MSB tar första steget till handbok för att möta påverkan

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot