Publicerad: 6 april 2018

Extra val mellan två ordinarie val

Under vissa förutsättningar ges fullmäktige möjlighet att besluta om extra val mellan två ordinarie val.

Kommuner och landsting som drabbas av politiska kriser ska kunna utlysa extra val. Det är ovanligt, men ibland kan det uppstå en politisk kris som gör det omöjligt att åstadkommen en beslutsför församling i kommunen eller landstinget.
Sedan 2011 finns möjlighet att i en sådan situation utlysa extra val mellan två ordinarie val.

  • Extra val ska hållas om minst två tredjedelar av de närvarande ledamöterna röstar för det.
  • Ett beslut om extra val får inte fattas förrän sex månader har förflutit från det nyvalda fullmäktiges första sammanträde.

Kommunallagen, kapitel 5a, paragraf: extra val

Läs vidare

Tjänster

Informationsansvarig

  • Björn Kullander
    Handläggare
  • Martin Lidhamn
    HandläggareHjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot