Publicerad: 30 november 2017

Kommunala valprocesser för valadministration, exempel

En processkartläggning över administrationen kring valet ökar överblicken och gör organisationen mindre sårbar vid till exempel en generationsväxling. SKL har utvecklat ett exempel på processkartläggning.

Exempel på processkartläggning

Exemplet är uppdaterat inför valet 2018. Processkartläggningen är gjort i verktyget Visuera och fungerar endast om du använder webbläsaren Internet Explorer.

SKL:s exempel på kommunala valprocesser för valadministration

Direktiv och lokala rutiner

Exemplet är inte komplett utan behöver kompletteras med Valmyndighetens direktiv och lokala rutiner.

Valmyndighetens direktiv och lokala rutiner

Kort användarguide

Användarguide som förklarar hur du kan använda SKL:s exempel (PDF, nytt fönster)

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot