Publicerad: 30 november 2018

Valinformatörer

Sverige har ett högt men ojämnt valdeltagande. För att öka valdeltagandet i de områden och i de grupper där valdeltagandet är lågt har flera kommuner valt att arbeta med så kallade valinformatörer.

Valinformatörer informerar om hur valet går till

Valinformatörer är lokalt etablerade personer som rekryteras och utbildas till att informera opolitiskt om hur valet går till. De är tänkta att representera en så stor mångfald som möjligt vad gäller bakgrund, ålder och kön för att kunna kommunicera med en bred allmänhet.

Flera kommuner som Botkyrka, Bengtsfors, Södertälje och Malmö har arbetat, eller kommer att arbeta med, informatörer i samband med valen. Botkyrka kommun började till exempel redan 2002 och har därmed en lång erfarenhet. Många gånger sker satsningarna i samarbete med föreningslivet men det kan också vara föreningslivet som tar egna initiativ.

Reportage om valiformatörer i stadsdelen Skärholmen och Uppsala kommun

I de två filmade reportagen får du ta del av ”127s Röster Räknas” som drivs av KFUM Stockholm i stadsdelen Skärholmen och en nystartad satsning på valinformatörer i Uppsala kommun. Du får också lyssna till några av de personer som kommer att arbeta som valinformatörer 2018.

127s Röster Räknas - valinformatörer i Skärholmen

Rätt att rösta - valinformatörer i Uppsala

Läs vidare
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot