Publicerad: 4 oktober 2018

Styren efter valet 2014

Styret skiftade i 110 kommuner efter valet 2014. Drygt en tredjedel av kommunerna fick ett blocköverskridande styre eller ett vänsterstyre och något färre kommuner fick ett alliansstyre.

I kommunerna är det inte ovanligt med blocköverskridande styren¹ men antalet har mer än fördubblats jämfört med efter valet 2010, från 40 till 102. Det är 45 kommuner med alliansstyren och 27 kommuner med vänsterstyren² som har fått blocköverskridande styren.

I landstingen har det framför allt blivit fler vänsterstyren, från nio till tolv medan alliansstyrena har minskat från nio till fem.

Kommuner

Styren i kommuner 2014 (Excel, nytt fönster)

Karta: Majoriteter i kommuner 2014 (PDF, nytt fönster)

Kommuner
ÅrAlliansstyreVänsterstyreBlocköverskridande styre
20061579241
201014211038
20148999102
Landsting
ÅrAlliansstyreVänsterstyreBlocköverskridande styre
2006893
2010992
20145123

Rekord i minoritetsstyren

Antalet minoritetsstyren har ökat både i kommunerna och i landstingen. Under mandatperioden ska 92 kommuner styra i minoritet, 2010 var det 41 och i landstingen ökar minoritetsstyrena från 3 till 7.

¹ Med blocköverskridande styre avser vi en koalition där minst ett av allianspartierna ingår tillsammans med S och/eller V.

² Med ett vänsterstyre avser vi ett styre som består av S och/eller V. Miljöpartiet och lokala partier kan ingå i såväl vänsterstyren som blocköverskridande styren och alliansstyren.

Publikationer

Informationsansvarig

  • Björn Kullander
    Handläggare
  • Martin Lidhamn
    HandläggareHjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot