Publicerad: 11 september 2019

Styre i regioner 2018

I 13 regioner skiftade styret efter valet 2018. Både blocköverskridande styren och alliansstyren ökade, medan de rödgröna styrena minskade¹.

Styre i regioner efter valet 2018

År

Borgerligt

Vänster

Blocköverskridande

2010

9

10

2

2014

5

13

3

2018

12

1

8


Blocköverskridande styren ökar

 • Antalet blocköverskridande styren har fördubblats jämfört med efter valet 2014, från fyra till åtta. Borgerliga styren har ökat från fem till tolv. Region Västerbotten är enda region med ett vänsterstyre.
 • Sjukvårdspartier är med i styret i fem regioner jämfört med ett under förra mandatperioden.
 • Tio av regionerna kommer att styras i minoritet jämfört med sju under förra mandatperioden.
 • Moderaterna innehar flest ordförandeposter, nio stycken, följt av Socialdemokraterna som har åtta.
 • Centerpartiet har två ordförandeposter och Kristdemokraterna och Sjukvårdspartiet i Norrbotten en vardera.
 • Hälften av regionerna kommer att styras i minoritet jämfört med sju under förra mandatperioden.

Karta som visar politiskt styre i regionerna efter valet 2018

Kartbild över politiskt styre i regionerna efter valet 2018

¹ SKL-definition av styre

 • Med borgerligt styre avser vi ett styre där ett eller flera borgerliga partier ingår.
 • Med vänsterstyre avser vi ett styre där S och/eller V ingår.
 • I ett blocköverskridande styre ingår ett eller flera borgerliga partier samt S och/eller V.
 • Lokala partier och miljöpartiet kan ingå i alla typer av styren.
 • Med övrigt styre avser vi ett styre med enbart SD eller SD och ett eller flera andra partier samt styre med enbart ett eller flera icke riksdagspartier.

Publikationer

Informationsansvarig

 • Björn Kullander
  Handläggare
 • Martin Lidhamn
  Handläggare
Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?
SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot