Publicerad: 22 februari 2019

Styre i kommuner efter valet 2018

Styret skiftade i 127 kommuner efter valet 2018. Både borgerliga styren och blocköverskridande styren ökar i antal medan vänsterstyrena minskar ¹. Andelen som styr i minoritet är högre än efter valet 2014.

Styre i kommuner

År

Borgerligt styre

Vänsterstyre

Blocköverskridande styre

Övrigt styre

2006

157

92

41


2010

142

110

38


2014

90

99

100

1

2018

133

38

114

5

Fler blocköverskridande styren

 • De borgerliga styrena har ökat från 90 till 133, jämfört med valet 2014. Vänsterstyrena har mer än halverats, från 99 till 38.
 • De blocköverskridande styrena har ökat, från 100 till 114 kommuner.
  116 kommuner styrs i minoritet jämfört med 92 under förra mandatperioden.
 • Sverigedemokraterna styr ensamt i två kommuner, Hörby och Bromölla, och är med i styret i ytterligare två kommuner.
 • Ett lokalt parti styr ensamt i en kommun, Oberoende realister i Hagfors.
 • Lokala partier är med i styret i 49 kommuner.
 • Tre partier har merparten av kommunstyrelsernas ordförandeposter. Socialdemokrater har flest ordförandeposter (43,8 procent) följt av Moderaterna (30,3 procent) och Centerpartiet (19,0 procent).

310 val - fakta om 2018 års kommun- och landstingsval

En av slutsatserna är att ett delvis nytt politiskt landskap kan skönjas efter valet 2018. I 127 kommuner har maktskiften ägt rum.

I skriften 310 val innehåller en sammanställning av viktiga fakta om 2018 års kommun- och landstingsval.

310 val: 2018 års kommun- och landstingsval, webbutiken

Karta som visar politiskt styre i kommuner efter valet 2018

Kartbild över politiskt styre i kommunerna efter valet 2018.

¹ SKL-definition av styre

 • Med borgerligt styre avser vi ett styre där ett eller flera borgerliga partier ingår.
 • Med vänsterstyre avser vi ett styre där S och/eller V ingår.
 • I ett blocköverskridande styre ingår ett eller flera borgerliga partier samt S och/eller V.
 • Lokala partier och miljöpartiet kan ingå i alla typer av styren.
 • Med övrigt styre avser vi ett styre med enbart SD eller SD och ett eller flera andra partier samt styre med enbart ett eller flera icke riksdagspartier.

Publikationer

Informationsansvarig

 • Björn Kullander
  Handläggare
 • Martin Lidhamn
  Handläggare
Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?
SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot