Publicerad: 6 juli 2017

E-arkiv

E-arkiv är en funktion för långtidsbevarande och hantering av digital information. I samarbete med SKL Kommentus Inköpscentral har SKL upphandlat ett ramavtal för e-arkiv som kommuner, landsting och regioner samt kommunala bolag kan avropa ifrån.

Hållbar informationshantering

E‑arkiv är navet i kommunernas informationshantering och ska ge hållbar informationshantering som innebär:

 • Hållbar över tid
 • Ekonomisk hållbarhet
 • Hållbarhet utifrån användarnas behov
 • Demokratisk hållbarhet

Fördelar med e-arkiv

Det finns många fördelar med att införa e-arkiv. Här har vi listat några exempel på varför man bör implementera e-arkiv i organisationen.

 • Ett e-arkiv ger din organisation bättre möjlighet att möta kravet på öppenhet.
 • Ett e-arkiv ger möjlighet att uppfylla offentlighetslagstiftningen.
 • Ett e-arkiv ger ett effektivt stöd för att elektroniskt kunna lagra och återsöka alla de tusentals handlingar och ärenden som årligen hanteras.
 • Med ett e-arkiv bevaras handlingar elektroniskt på ett säkert och långsiktigt sätt.
 • Med digitaliserade flöden och elektronisk lagring kan lokalutrymmen minskas och de manuella insatserna kan effektiviseras betydligt.
 • E-arkivet bidrar till en mer transparent organisation och fungerar som navet i verksamhetens informationshantering.
 • Med e-arkiv ges förutsättningar för bättre service, tillgänglighet och verksamhetsutveckling.

Läget i landet

Sveriges landsting/regioner och kommuner har kommit olika långt i sitt arbete med att införa e-arkiv. På den här kartan framgår vilka kommuner som infört e-arkiv, och vilka som har en pågående upphandling.

Karta läget e-arkiv

Lär dig mer om e-arkiv med Suzanne och Susanne!

Tycker du att arkivering är svårt eller tråkigt? Låt arkivarierna i Malmö stad, Suzanne Sandberg och Susanne Ullstad, hjälpa dig på vägen!

Filmer om arkivering av arkivarierna Suzanne Sandberg och Susanne Ullstad, Youtube

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot