Publicerad: 1 januari 2019

Ekonomi, juridik, statistik

Arbetsgivarfrågor

Detta gör SKL

SKL arbetar för att skapa stabila och förutsägbara ekonomiska förutsättningar för medlemmarna. Vi tar fram prognoser för skatteintäkter, kostnader och sysselsättning.

Vi utvecklar former för styrning och uppföljning. Statistik och öppna jämförelser är viktiga verktyg.

SKL ger juridisk vägledning till kommuner och regioner inom exempelvis upphandlingsfrågor och kommunal- och civilrättsliga frågor.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot