Publicerad: 19 januari 2018

Ekonomi

SKL arbetar för att skapa stabila och förutsägbara villkor för kommuner och landsting. Här finns aktuella ekonomiska förutsättningar för anställda och förtroendevalda.

För dig i kommunen som arbetar med budget, uppföljning och prognoser, redovisning med mera.

För dig i landstinget som arbetar med budget, uppföljning och prognoser, redovisning, kostnader för läkemedel med mera.

Datum för skatteunderlagsprognoser, ekonomiska rapporter, propositioner och konferenser.

Illustration för puffbild

Allmänna och riktade, specificering av vilka bidrag som ingår i ”påsen” och vilka som måste sökas separat.

Aktuellt

Tjänster

Kurser och konferenser

Publikationer

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot