Publicerad: 28 juni 2018

Budget och planering

Inom detta område finner du bland annat den senaste
skatteunderlagsprognosen, aktuella arbetsgivaravgifter, ekonomiska propositioner, preliminära och definitiva taxeringsutfall liksom program och dokumentation från Budgetdagarna.

För att bättre förstå när olika underlag presenteras och i vilken ordning finns det en särskild arbetsgång för intäktsprognoser inför ett nytt budgetår; antalet skatteunderlagsprognoser som görs under ett år, när uppräkningsfaktorerna för de preliminära skatteintäkterna beslutas och slutligen hur allt fastställs i beskattnings/taxeringsutfallet och slutavräkningen åren därefter.

SKL:s arbetsgång, information om och när prognoser, uppräkningsfaktorer och beskattningsutfall publiceras

Aktuellt

Kurser och konferenser

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot