Publicerad: 1 oktober 2019

Budget och planering

Inom detta område finner du bland annat den senaste
skatteunderlagsprognosen, aktuella arbetsgivaravgifter, ekonomiska propositioner, preliminära och definitiva taxeringsutfall liksom program och dokumentation från Budgetdagarna.

För att bättre förstå när olika underlag presenteras och i vilken ordning finns det en särskild arbetsgång för intäktsprognoser inför ett nytt budgetår; antalet skatteunderlagsprognoser som görs under ett år, när uppräkningsfaktorerna för de preliminära skatteintäkterna beslutas och slutligen hur allt fastställs i beskattnings/taxeringsutfallet och slutavräkningen åren därefter.

SKL:s arbetsgång, information om och när prognoser, uppräkningsfaktorer och beskattningsutfall publiceras

Aktuellt

Kurser och konferenser

Informationsansvarig

  • Elisabet Jonsson
    Informatör

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot