Publicerad: 25 oktober 2016
Prenumerera på Ekonomi

Arbetsgivaravgifter

De sammanlagda arbetsgivaravgifterna består av två delar. Dels de avgifter som bestäms av riksdagen (lagstadgade). Dels delar som bestäms i förhandlingar mellan SKL och fackföreningarna inom offentlig sektor (försäkringar och kollektivavtal).

Avgifterna går främst till pension samt sjuk- och olycksfallsförsäkringar.

Arbetsgivaravgifterna och avtalsförsäkringarna är lika för kommuner och landsting, förutom vad gäller kollektivavtalad pension: Personalomkostnadspålägget (PO) för avtalspensionen är högre i landstingen då det är fler högavlönade i landstingen än i kommunerna.

Beslutade PO-pålägg för 2016

I det PO-pålägg som tidigare beslutats för 2016 angavs att avgiften till omställningsförsäkringen (KOM-KL) skulle uppgå till 0,10 procent. Omställningsfondens styrelse har i februari beslutat att inte ta ut några premier för år 2016. Detta medför att beslutat PO-pålägg för 2016 reviderades i februari och nu uppgår till följande:

  • totalt för kommuner 38,33 procent (tidigare 38,43)
  • totalt för landsting 44,00 procent (tidigare 44,10)

Delar som ingår

  • lagstadgade arbetsgivaravgifter: enligt lag 31,42 procent
  • särskild löneskatt 6,15 procent för personer som fyllt 65 år
  • avtalsförsäkringar: sänkt premie för omställningsförsäkring samt tjänstegrupplivförsäkring, total premie 0,08 procent
  • avtalspensioner: SKL föreslår för 2016 ett oförändrat kalkylerat pålägg på lönesumman med 6,83 procent för kommunerna respektive med 12,5 procent för landstingen

Arbetsgivaravgifter för kommuner 2016 och preliminärt 2017 (Excel 2010, nytt fönster)
2016-04-28

Arbetsgivaravgifter för landsting 2016 och preliminärt 2017 (Excel 2010, nytt fönster)
2016-04-28

Särregler för olika ålderskategorier

För anställda under 25 år respektive över 65 år finns särskilda regler för arbetsgivaravgifterna.

Särregler för olika ålderskategorier

Differentierade PO-pålägg

Uppgifterna i Excelfilerna ovan används idag för en lättadministrerad och schablonmässig internredovisning av PO. Men den faktiska kostnaden varierar vid olika lönenivåer för pensionskostnader. Arbetsgivaren ansvarar för hela pensionsförmånen som grundas på inkomster över 7,5 inkomstbasbelopp (37 100 kronor per månad år 2016).

Det kan därför finnas anledning att differentiera utifrån lönenivå. I Excelfilerna ”Arbetsgivaravgifter för kommuner respektive landsting 2015 och 2016” ovan finns på sidan 2 exempel på en beräkning över PO vid olika inkomstnivåer.

Möjlig differentiering av personalomkostnadspålägg

Arbetsgivaravgifter tidigare år

Arbetsgivaravgifter för kommuner 2005–2015 (Excel 2010, nytt fönster)

Arbetsgivaravgifter för landsting 2005–2015 (Excel 2010, nytt fönster)

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Meny

Sidfot