Publicerad: 3 mars 2019

Möjlig differentiering av personalomkostnadspålägg

Uppgifterna i excelfilerna används för en lättadministrerad och schablonmässig internredovisning av PO. Under de senaste åren har det emellertid blivit alltmer differentierade arbetsgivaravgifter kopplade till de anställdas åldrar.

En decentraliserad styrning av delverksamheter, konkurrensutsättning och olika former av prissättning av enskilda kommunala tjänster innebär att förenklade schablonberäkningar kan bli missvisande i vissa kalkyl- och analyssituationer.

Från schabloner till differentiering

I cirkulär 11:04 och EkonomiNytt 04/11 beskrivs det mer detaljerat. Vid behov av att frångå en modell baserad på schabloner och istället använda differentierade PO återfinns tabeller med nödvändiga underlag.

Länkarna öppnas i ett nytt fönster.

Kommuner

Cirkulär 11:04

Personalomkostnadspålägg för kommuner 131213 (Excel 2010)

Landsting

EkonomiNytt 04/11 (PDF)

Bilaga 1: Översiktlig beskrivning av de ingående delarna i personalomkostnadspålägg (PDF

Bilaga 2–3: Arbetsgivaravgifter och genomsnittliga avgifter (Excel 97

Bilaga 4: PO-pålägg och konkurrensutsatt verksamhet (PDF)

Personalomkostnadspålägg för landsting 131213 (Excel 2010)

Informationsansvarig

  • Siv Stjernborg
    Ekonom
  • Robert Heed
    EkonomHjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot