Publicerad: 7 februari 2019

Särregler för olika ålderskategorier

För anställda över 65 år finns särskilda regler för arbetsgivaravgifterna.

2018-12-17

Anställda över 65 år

Fram till och med 2015 har arbetsgivare enbart betalat ålderspensionsavgiften 10,21 procent samt kollektivavtalad pension om 5,59 procent för anställda som är fyllda 65 år vid årets ingång och arbetar. Från och med januari 2016 ska även särskild löneskatt om 6,15 procent betalas. Sammantaget blir det således 21,96 procent i sammanlagda lönebikostnader.

I det fall en anställd arbetar kvar efter 67 års ålder är det vanligt att anställningen omregleras vid 67 år. Om så är fallet och anställningen övergår till en tidsbegränsad visstidsanställning, utgår ingen pensionsavgift för kollektivavtalad pension. Sammantaget blir då lönebikostnaderna 16,36 procent.

För anställda födda 1937 och tidigare utgår inga arbetsgivaravgifter, men särskild löneskatt om 6,15 procent ska betalas.

Den särskilda löneskatten

Följande gäller för den särskilda löneskatten för de som fyllt 65 år vid årets ingång,

  • Den ska erläggas för både arbetstagare och uppdragstagare som har A-skatt, det vill säga den omfattar även de förtroendevalda.
  • Den ska deklareras som en del av arbetsgivaredeklarationen varje månad.

Mer information om vilka delar som ingår i arbetsgivaredeklarationen återfinns hos Skatteverket.

Arbetsgivardeklarationen, Skatteverket

I budgetpropositionen (M + KD reservation) som beslutats i riksdagen den 12 december har aviserats att man avser ta bort den särskilda löneskatten på äldres inkomster från 1 juli 2019. Några konkreta beslut är ännu icke tagna varför vi avvaktar med att lägga in det i tabellerna.

Bokföring av kostnaden

Kostnaden bokförs på:

  • Kommun-Bas: Konto 563 (kommuner)
  • L-Bas: Konto 453 (landsting)

Informationsansvarig

  • Siv Stjernborg
    Ekonom
  • Robert Heed
    EkonomHjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot