Publicerad: 28 december 2015

Arkiv budget och planering

 • Statsbidrag till kommuner för att öka bostadsbyggandet ”byggbonus”
  Boverket administrerar bidraget som kan sökas från den 1 augusti 2018 till den 1 oktober 2018. I bokföringen ska det redovisas som ett generellt statsbidrag på det år då beslutet tas. Om man budgeterar med byggbonusen bör man tillämpa stor försiktighet.
  2018-06-28
 • Preliminärt beskattningsutfall leder inte till revidering av prognos
  Skatteverket har publicerat ett preliminärt beskattningsutfall. Skatteverkets prognos är att det kommunala skatteunderlaget ökade med 4,18 procent år 2017. Den är baserad på 94,9 procent av deklarationerna. 
  2018-06-18
 • Ekonomirapporten presenteras via webbsändning 15 maj
  Behoven av välfärdstjänster ökar och bristen på arbetskraft förväntas att tillta. Den 15 maj presenteras vårens Ekonomirapport och en rad åtgärder som krävs för att möta framtidens utmaningar.
  2018-05-08
 • Sammanfattning av vårpropositionen 2018
  SKL har sammanställt de viktigaste förslagen och förändringarna i vårpropositionen och vårändringsbudgeten.
  2018-04-17
 • Små skillnader i träffsäkerhet av skatteunderlagsprognoser
  2018-03-26: De mest pricksäkra prognoserna av skatteunderlaget för inkomståret 2016 gjorde SKL. Vi har gjort en jämförelse mellan regeringens, SKL:s och Ekonomistyrningsverkets prognoser.
  2018-03-26
 • Välfärdsmiljarderna 2019 – prognos 1
  SKL har gjort en prognos av de så kallade välfärdsmiljarderna 2019 för kommuner och landsting. Prognosen kommer att revideras innan sommaren, antingen av SKL eller genom att regeringen, liksom förra året, gör en preliminär beräkning av ersättningsbeloppen.
  2018-03-15
 • Välkommen till vårens Budgetdagar
  Under Budgetdagen lyfter vi fram aktuella ämnen och frågor som rör förutsättningarna för det pågående planerings- och budgetarbetet i kommuner och landsting.
  2018-03-07
 • Ny blogg om ekonomi
  Vilken beredskap finns för en sämre konjunktur? Den frågan ställer sig SKL:s chefsekonom Annika Wallenskog på Ekonomibloggen, som lanseras idag.
  2018-03-05
 • Skatteförändringar år 2018
  Inför 2018 höjer ett landsting och fem kommuner skattesatsen, medan fyra kommuner sänker den. Medelskattesatsen är sammantaget oförändrad på 32,12.
  2017-12-21
 • Prisindexen OPI och VPI uppdaterade
  SKL publicerar idag uppdaterade prisindex för omsorgspriser respektive vårdpriser.
  2017-12-12
 • Sammanfattning av 2018 års budgetproposition
  De viktigaste förslagen för kommuner och landsting sammanfattas i cirkulär respektive EkonomiNytt. Det handlar bland annat om ökade resurser till välfärden, satsning på skolområdet och mer pengar till förlossningsvården.
  2017-09-21
 • Välfärdsmiljarderna 2018 – utfall
  2017-09-20: Regeringen har presenterat utfallet av den kommun- och landstingsvisa fördelningen för de så kallade välfärdsmiljarderna. Den förra preliminära beräkningen presenterades i juni.
  2017-09-21
 • Slutlig fördelning av de tio ”välfärdsmiljarderna” för 2017
  2016-12-21: Nu finns de slutliga beräkningarna för 2017 av fördelning mellan kommuner och landsting av de tio miljarder som aviserades tidigare i år. Den förra preliminära beräkningen presenterades i september.
  2016-12-21
 • Koll på assistansen – en skrift om kostnader för personlig assistans
  Kommunernas kostnader för personlig assistans enligt socialförsäkringsbalken (SFB) är högre än schablonersättningen kommunerna får från staten. Sveriges Kommuner och Landsting har, i ett projekt där åtta kommuner ingått, analyserat orsakerna till detta.
  2015-12-17

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot