Publicerad: 17 oktober 2017

Ekonomirapporten presenteras via webbsändning 17 oktober

De utmaningar som kommunsektorn nu står inför är de största på 50 år. Sverige får allt fler yngre och äldre, medan personer i arbetsför ålder inte ökar i samma takt. Tisdagen den 17 oktober presenteras höstens Ekonomirapport som beskriver välfärdens utmaningar framöver.

Se sändningen i efterhand (länkas in på e.m. den 17 oktober)

Rapporten lyfter bland annat den markanta utvecklingen av riktade statsbidrag, de ökade kostnaderna för personlig assistans, kommunsektorns stora investeringsbehov och kostnader för olika diagnosgrupper inom den somatiska vården.

SKL:s chefsekonom Annika Wallenskog redovisar rapporten i korthet via webbsändning och SKL:s ordförande Lena Micko kommenterar resultaten och prognosen framåt. Det kommer även att finnas möjlighet att ställa frågor via chatt under sändningen och 15 minuter efter sändning.

Ekonomirapporten kommer två gånger per år och belyser landstingens, regionernas och kommunernas ekonomiska situation och förutsättningar samt den förväntade samhällsekonomiska utvecklingen på några års sikt.

Teknisk information om sändningen

  • Om du kan se SVT Play eller Youtube kan du även se vår sändning.
  • Sändningen har en naturlig fördröjning på cirka 20–40 sekunder.
  • Vi rekommenderar att du är uppkopplad mot nätet via en fast uppkoppling för att minimera störningar orsakade av problem i lokala trådlösa nätverk.

Registrera dig för att ställa frågor under sändning

  • Klicka i fältet ”Skriv ett inlägg i chatten”.
  • Ett nytt fönster visas och du ombeds nu skapa ett nytt konto eller logga in.
  • Klicka på knappen ”Registrera ett nytt konto” (om du inte sedan tidigare har ett konto på SKL Play). Följ instruktionerna alternativt logga in via ditt befintliga Facebook-konto.

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot