Publicerad: 18 januari 2018

Felaktiga redovisningsräkningar från Skatteverket

De redovisningsräkningar som Skatteverket har skickat ut är felaktiga men felen är relativt små. Utbetalningen i januari görs med de angivna beloppen. Årsutbetalningen kommer dock att bli rätt. Felet berör inte alla kommuner.

Beskattningsutfall och utjämning

De redovisningsräkningar med specifikation daterade 2018-01-10 som Skatteverket har skickat ut är tyvärr felaktiga, men felen är relativt små. Januariutbetalningen kommer att göras enligt utskickad redovisningsräkning eftersom tiden är för knapp för att hinna rätta till felen.

Felet berör inte alla kommuner.

När en ny redovisningsräkning skapas tas hänsyn till redan utbetalt belopp och resterande belopp fördelas på övriga månader. Årsutbetalningen kommer bli helt rätt.

Enligt preliminära uppgifter från Skatteverket stämmer beräkningarna i de kommun- och landstingsvisa bilagorna till SKL:s cirkulär 17:68 och EkonomiNytt 16/2017.

Cirkulär till kommuner

EkonomiNytt för landsting

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot