Publicerad: 5 september 2019

Fördelning av statsbidrag för ensamkommande asylsökande

Regeringen har beslutat om fördelningen av de 195 miljoner i tillfälligt kommunbidrag för ensamkommande unga asylsökande. Statsbidraget fördelas utifrån antalet asylsökande ensamkommande över 17,5 år i respektive kommun.

2019-05-21

Tillfälligt statsbidrag för ensamkommande asylsökande

Hösten 2017 avsatte regeringen medel genom ett tillfälligt kommunbidrag om 390 miljoner kronor för att kommunerna skulle kunna låta ensamkommande unga asylsökande som hann fylla 18 år bo kvar i sin vistelsekommun under asylprocessen. År 2018 tillfördes 395 miljoner. För år 2019 har 195 miljoner kronor tillförts och kommer att fördelas proportionellt till kommunerna utifrån hur många asylsökande ensamkommande unga, över 17,5 år, som var inskrivna i Migrationsverkets mottagningssystem den 31 mars 2019. Totalt rör det sig om cirka 2 300 ungdomar.

Statsbidraget betalas ut av Migrationsverket.

Redovisning av det tillfälliga statsbidraget för ensamkommande asylsökande

Redovisning av statsbidraget normeras i rekommendation RKR R2 Intäkter, från Rådet för kommunal redovisning (RKR). Utifrån normgivningen tolkar SKL att bidraget, i likhet med tidigare år, ska redovisas som ett generellt bidrag (konto 829 enligt Kommun-Bas). Av rekommendationen framgår att ett bidrag ska redovisas utifrån dess villkor och restriktioner och om det inte finns några villkor (krav på prestation från bidragsmottagaren) ska bidraget klassificeras som generellt.

Tillfälligt kommunstöd för ensamkommande unga asylsökande m.fl., regeringens webbplats (PDF, nytt fönster)

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot