Publicerad: 21 november 2018

Koll på assistansen – en skrift om kostnader för personlig assistans

Kommunernas kostnader för personlig assistans enligt socialförsäkringsbalken (SFB) är högre än schablonersättningen kommunerna får från staten. Sveriges Kommuner och Landsting har, i ett projekt där åtta kommuner ingått, analyserat orsakerna till detta.

2016-01-27

Det finns flera faktorer som påverkar kommunernas högre kostnadsläge. En del av dem kan påverkas medan andra är svårare att förändra.

I skriften ges några exempel på hur kommuner gjort som arbetat aktivt för att sänka sina kostnader.

Ladda ned rapporten ”Koll på assistansen – en handledning för kommunens analys”

Informationsansvarig

  • Peter Sjöquist
    Ekonom

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot