Publicerad: 18 juni 2018

Preliminärt beskattningsutfall leder inte till revidering av prognos

Skatteverket har publicerat ett preliminärt beskattningsutfall. Skatteverkets prognos är att det kommunala skatteunderlaget ökade med 4,18 procent år 2017. Den är baserad på 94,9 procent av deklarationerna. 

Skatteverkets första prognos

Skatteverkets prognos (baserad på 94,9 procent av deklarationerna) är att det kommunala skatteunderlaget ökade med 4,18 procent år 2017. Det kan jämföras med SKL:s prognos från april, som visade en ökning med 4,5 procent.

Som jämförelse kan nämnas att i samband med det preliminära beskattningsutfall för 2016 som Skatteverket publicerade i juni 2017 visade deras prognos (baserad på 95,3 procent av deklarationerna) en ökning med 4,60 procent jämfört med 2017. Utfallet blev en ökning med 4,95 procent.

Utfallet på kommunal och landstingsnivå (Skatteverket)

SKL gör ingen justering av nuvarande prognos

Mot bakgrund av preliminärt och slutligt utfall förra året är vår bedömning att det preliminära beskattningsutfallet inte ger anledning att justera SKL:s prognos, men att osäkerheten måste betraktas som stor.

Sex preliminära utfall, det slutliga publiceras 20 november

Skatteverket publicerade den 14 juni ett preliminärt beskattningsutfall (det som tidigare kallades taxeringsutfall) för inkomståret 2017. Det är det första preliminära beskattningsutfall Skatteverket publicerat i år. Ytterligare fem preliminära utfall ska komma innan slutligt beskattningsutfall för kommunal- och landstingsskatten blir klart den 20 november.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot