Publicerad: 12 december 2018

Prisindexen OPI och VPI uppdaterade

SKL publicerar idag uppdaterade prisindex för omsorgspriser respektive vårdpriser.

Enligt tidigare beslut i SKL:s styrelse ska förbundets kansli fortlöpande ta fram och publicera ett omsorgsprisindex (OPI) och ett vårdprisindex (VPI). Publiceringen ska normalt ske i december månad.

Årets uppdatering återfinns i cirkulär 18:63 (OPI) samt EkonomiNytt 11/2018 (VPI) samt på sidan Prisindex.

Cirkulär för kommuner

EkonomiNytt för landsting

Informationsansvarig

  • Jonathan Fransson
    EkonomHjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot