Publicerad: 12 december 2017

Prisindexen OPI och VPI uppdaterade

SKL publicerar idag uppdaterade prisindex för omsorgspriser respektive vårdpriser.

Enligt tidigare beslut i SKL:s styrelse ska förbundets kansli fortlöpande ta fram och publicera ett omsorgsprisindex (OPI) och ett vårdprisindex (VPI). Publiceringen ska normalt ske i december månad.

Årets uppdatering återfinns i cirkulär 17:64 (OPI) samt EkonomiNytt 14/2017 (VPI).

Cirkulär för kommuner

EkonomiNytt för landsting
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot